Namera za odprodajo opreme

Ljudska univerza Ajdovščina odprodaja opremo navedeno v Nameri za odprodajo opreme.

Oprema se odprodaja v kompletu po izklicni ceni 400,00 €. Morebitne stroške odstranitve opreme krije ponudnik sam. Oprema se prevzame v Ajdovščini. Ponudniki morajo ponuditi najmanj izklicno ceno. V primeru, da boste dva ali več ponudnikov ponudili isto ceno, se bodo izvedla pogajanja.

Pisne prijave se zbirajo do 16. 8. 2017 na elektronski naslov info@lu-ajdovscina.si

 

novi prostori 001