UPORABNE MOŽNOSTI PROGRAMA EXCEL

Osnovno poznavanje uporabnih funkcij v Excelu vam omogoča hitrejši dostop do podatkov, olajša njihov vnos in obdelavo.

excel majhna

Na tečaju boste spoznali najbolj uporabne možnosti programa Excel. Naučili se boste izdelati, popraviti in ustrezno natisniti računske tabele ter jih oblikovati po lastnih željah in izdelali grafikone. Spoznali boste najbolj pogosto uporabljene funkcije in se naučili pripraviti urejen seznam podatkov. Hitro in enostavno boste znali poiskati, sortirati in filtrirati podatke.

 

Kaj boste pridobili s tečajem?

 

 • vaše tabele bodo pregledno izdelane, saj boste celice in tabele oblikovali po svojih željah,
 • pri delu boste bolj učinkoviti, saj se boste hitreje premikali po celicah, listih in delovnih zvezkih ter vnašali in obdelovali podatke,
 • domači boste pri uporabi formul in osnovnih funkcij,
 • enostavno in pregledno boste podatke prikazali v osnovnih grafikonih.

 

Kratka vsebina tečaja

 

 • vnos podatkov (števila, datumi in besedilo),
 • delo s stolpci, vrsticami in listi (vrivanje, brisanje, skrivanje/razkrivanje),
 • uporaba osnovnih formul in funkcij,
 • oblikovanje celic in tabel,
 • izdelava in oblikovanje osnovnih grafikonov (stolpični, tortni, črtni),
 • priprava urejenih seznamov, zamrzovanje vrstic,
 • iskanje podatkov,
 • sortiranje,filtriranje in grupiranje podatkov

 

Trajanje:        

 

Cena tečaja za 8 ur je 50,00 € z DDV. 

Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali na

 


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

8+7=