PREZI

Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo naučiti uporabe orodja, s pomočjo katerega bodo popestriti svoje elektronske prezentacije. Primeren je tudi za učitelje, dijake, študente, vodstvene delavce, kadrovske delavce, zaposlene na področju marketinga itd.

Tečaj traja 10 ur

 

VSEBINA

Na tečaju se boste naučili, kako pripraviti zanimive, dinamične in ustvarjalne prezentacije. Spoznali boste možnosti, orodja in uporabo programa Prezi. Ob zaključku pa boste izdelali svojo Prezi predstavitev.

 

Na koncu tečaja pridobite Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.

Prijave in informacijue na 05 366 47 50 ali .

 

 


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

9+7=