Izjava o varovanju zasebnosti

V Ljudski univerzi Ajdovščina, cenimo vašo zasebnost in si prizadevamo za skrbno varovanje vseh osebnih podatkov, katere nam posredujete ter ravnanje z njimi. Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) in veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov, Uredba) ter določili te Izjave o varovanju zasebnosti (v nadaljevanju »Izjava).

Namen ta Izjave je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. Izjavo bomo občasno tudi spreminjali, vendar vas bomo o tem obvestili pred nadaljnjimi aktivnostmi, v kolikor bi sprememba vplivala na obdelavo osebnih podatkov, že pridobljenih z vaše strani.

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Izjavo, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov in da bomo zbrane podatke uporabili izključno za namene, za katere ste nam in jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kadarkoli nam lahko tudi posredujete vprašanje o osebnih podatkih po elektronski pošti na naslov: .

Naši kontaktni podatki so:
Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a
5270 Ajdovščina

Tel.:  +386 5 3664 750GS
M: +386 41 437 785
E: info@lu-ajdovscina.si
W: www.lu-ajdovscina.si


II. Katere vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo in za kateri namen?

Ljudska univerza Ajdovščina zbira vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

1. Obisk spletne strani

Ko dostopate do našega spletnega mesta, brskalnik samodejno prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa so podatki nujni, da vam lahko zagotovimo dostop do želenih informacij spletnega mesta. Za potrebe zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo naslednje podatke, na katere nimate vpliva, ker so nujni za tehnično delovanje spletnega protokola ali pa nastanejo na naših strežnikih:

  • vaš IP naslov (obvezna tehnična zahteva TCP/IP protokola),
  • datum in čas dostopa (glede na čas na našem strežniku),
  • časovni pas (nastavljen na našem strežniku),
  • vsebino zahtevka – podatek o strani, ki ste jo zahtevali na našem spletnem mestu (obvezna tehnična zahteva spletnega protokola http),
  • rezultat obdelave zahteve oziroma kodo http odgovora (določi jo naš strežnik po prejemu zahteve vašega spletnega brskalnika/odjemalca),
  • količino prenesenih podatkov (kot jo določi naš strežnik, preden vašemu spletnemu brskalniku/odjemalcu pošlje podatke),
  • spletni strani, ki zahteva dostop (kadar podatek pošlje brskalnik, v navodilih za uporabo spletnega brskalnika preverite, ali in kako lahko to preprečite),
  • podatke o brskalniku, ki ga uporabljate (različica operacijskega sistema ter programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve in druge podatke, ki jih sporoča brskalnik glede na nastavitve, ki ste jih določili).

Brez posredovanja zgoraj navedenih tehnično obveznih podatkov, ki jih bomo zabeležili tudi v našem spletnem dnevniku, tehnično ne morete uporabljati našega spletnega mesta.

Navedene podatke bomo zbirali zaradi zagotavljanja storitev in varnosti našega spletnega mesta, omrežja in informacij, z namenom preprečiti naključne dogodke, nezakonita ali zlonamerna dejanja. Navedena obdelava, ki je potrebna zaradi naših zakonitih interesov, temelji na točki f 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba) ob smiselni uporabi preambule Uredbe (49). Osebne podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 12 mesecev, potem bomo podatke spletnega dnevnika izbrisali, če ne bomo imeli drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.