Angleščina

 

240_F_96471225_utSktutgZ5uPRH5EeY0kKUBXoZl0C9ex

Tečaji angleščine potekajo po programu, ki temelji na komunikaciji in konverzaciji, saj je za večino ljudi raba jezika v pogovoru najbolj uporaben, hkrati pa tudi najtežji vidik jezika. Skozi igro vlog in aktivno rabo jezika tečajniki pridobijo praktične izkušnje in samozavest pri nastopanju v tujem jeziku. K slednji pripomore tudi bogat besedni zaklad, ki ga tečajniki pridobijo s širokim naborom vsebin, ki zajemajo aktualne družbene teme, kulturo, naravo, okolje itd.. Vsebine so prilagojene stopnji tečaja in predznanju skupine

Tečaji potekajo:


 • v modulih po 60 ur,
 • dvakrat tedensko v popoldanskem času ali po dogovoru.

 

Stopnje tečajev:  


 • A1 – preživetvena raven
 • A2 – vmesna raven
 • B1 – sporazumevalni prag
 • B2 – višja raven
 • C1 – raven učinkovitosti
 • C2 – raven mojstrstva

To so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). 6 jezikovnih ravni predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Ostale prednosti: • majhne skupine,
 • prilagajanje vsebin tečaja potrebam posameznika in skupine,
 • možnost plačila v obrokih,
 • možnost utrjevanja znanja s pomočjo programov v središču za samostojno učenje,
 • tečaje vodijo visoko usposobljeni predavatelji, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna učna sredstva in metode poučevanja ter imajo praktične izkušnje pri izobraževanju odraslih.

 

Katera stopnja je za vas najbolj primerna?


Če ne veste, katera stopnja je za vas najbolj primerna, se lahko ocenite na samoocenjevalni lestvici ali rešite uvrstitveni test.

Cena 60 urnih tečajev je 295,00 € z DDV (za samoplačnike možnost plačila na 2 obroka). 

Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali .

S telefonsko informativno prijavo  potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.

razvrstitveni test

go
going
was
went
do
is
work
does
an
a
/
the
How do you do?
How are you?
How is it?
How you are?
you
your
yours
you're
are
is
am
was
I not be.
I do not.
I am not.
I am.
he
you
she
her
see
saw
seen
sees
in
up
on
at
lives
lived
live
living
these
this
that
they
Hers
Her's
Her
She's
is working
worked
working
works
I watch TV usually at weekends.
I usually watch TV at weekends.
I watch TV at weekends usually.
Usually at the weekends I watch TV.
They are
There are
Their are
It is
Why
Where
When
What
smaller then
smaller
as smaller as
smaller than
some
any
the
a
an; a
a; an
a; a
an; an
likes
liking
like
does like
Did; be
Have; be
Have; been
Did; been
will help you
am helping you
am going to help you
will to help you
to drink
to drinking
drink
drinking
have
having
has
to have
easily; quick
easy; quickly
easily; quicky
easy; quick
saw; did
was seeing; was doing
was seeing; did
saw; was doing
would eat
will eat
am eating
eat
came
come
comes
will come
can
shouldn't
must
mustn't
to go
to going
go
going
whose
who
what
which
give
lend
borrow
pay
bought
buyed
buy
did buy
wrote
had written
will write
have written
a shame
an accident
a nice idea
a surprise
waits
waiting
is waiting
was waiting
is
was
has been
have been
have running
have been running
am running
run
have you been working
had you been working
do you work
you worked
haven't had to go
didn't need to go
mustn't have gone
needn't have gone
is made
are made
are making
is making
if to do
must do
to do
doing
said me
told me
spoke me
saw me
feel
fell
felt
fall
lie
liing
lying
lieing
would
was used to
used to
use to
catch
had catched
caught
had caught
history
historic
historical
historian
is the thing
is the wrong
is the point
is the matter
unsociable
insociable
asociable
sociable
put; in
give; out
put; out
give; in
interested
interesting
interessant
interessful
amusing
amused
amusment
amuse
mustn't
didn't manage to
couldn't to
couldn't

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

4+5=

Prijavnica:

1. stopnja, A1
2. stopnja, A2
3. stopnja, A3

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

6+3=