Izpit iz slovenskega jezika na vstopni ravni (A1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpit je namenjen vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo).  

 

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:

 • se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
 • razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
 • (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

 

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delov. Vzorčni izpit in ocenjevanje na vstopni ravni si lahko ogledate tukaj

Izpitni roki v letu 2021:

 • 27. 1. 2021
 • 21. 4. 2021
 • 7. 7. 2021
 • 27. 10. 2021
 • 8. 12. 2021 (IZREDNI IZPITNI ROK)

 

Prijava na izpit

 • Pred prijavo pokličete na 05 366 47 52 ali 05 366 47 50, da si rezervirate mesto. 
 • Izpolnjene in podpisane prijavnice nam pošljite po pošti na naslov Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina. 
 • Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu PRIJAVNICA.
 • Ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo 105,00 €. Stroške poravnate preko UPN obrazca, ki vam ga bomo poslali na naslov stalnega prebivališča. Potrdila o plačilu vam ni potrebno pošiljati.
 • Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda za zaposlovanje.

 • Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita.

 • Od izpita se lahko odjavite najkasneje 2 delovna dneva pred izvedbo.

 

Informacije:

Informacije in informativne prijave na 05 366 47 52, 366 47 50, 041 437 785 ali anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si.

S klicem na zgoraj navedene telefonske številke in informativno prijavo na IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.