PONUDNIK TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

Program je namenjen brezposelnim predvsem s podeželja, ki bi se želeli zaposliti na področju ponudbe tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev. Program je zasnovan tako, da bo vodil udeležence od samega oblikovanja poslovne ideje, medsebojnega povezovanja ponudnikov pa vse do aranžiranja izdelka in končne prodaje na turističnem in domačem trgu.

Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 12 udeležencev in traja 170 ur.

Usposabljanje bo potekalo od marca do junija 2013. 

PODROBNEJŠA VSEBINA:

MODUL 1: OBLIKOVANJE LASTNE POSLOVNE IDEJE PONUDNIKA TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

 • Geografske in naravne značilnosti lokalnega okolja
 • Kulturna dediščina lokalnega okolja
 • Tradicionalne domače in umetne obrti
 • Tradicionalni kmetijski pridelki ter kulinarična ponudba lokalnega okolja
 • Ponudba na lokalnem turističnem trgu
 • Oblikovanje lastne poslovne ideje in SWOT analiza prvih zamisli

MODUL 2: MREŽENJE PONUDNIKOV TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV  KOT OBLIKA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

 • Načini mreženja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje skupne poslovne ideje za vzpostavitev omrežja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje mreže ponudnikov za izbrane tradicionalne izdelke, pridelke in storitve
 • Označevanje lokalnih izdelkov in pridelkov

MODUL 3: IZDELOVANJE, OBLIKOVANJE IN ARANŽIRANJE TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV    

 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov oz. oblikovanje ponudbe tradicionalne storitve
 • Pregled, načrtovanje in organizacija dela
 • Aranžiranje na tradicionalen način

MODUL 4: PONUDNIK TRADICIONALNIH IZDELKOV PRIDELKOV IN STORITEV KOT (SOCIALNI) PODJETNIK

 • Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (registracija dejavnosti, statusne oblike za opravljanje dejavnosti)
 • Pravni vidiki poslovanja
 • Trženje tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Računalniško opismenjevanje
 • Oblikovanje lastne promocije – poslovna vizitka, oglas, zloženka
 • Uspešna komunikacija s kupci
 • Poslovna komunikacija z gosti iz tujine
 • Finančno vodenje lastne dejavnosti
 • Možnosti financiranja tradicionalne dejavnosti – prijave na javne razpise, subvencije za samozaposlitev

Na koncu usposabljanja prejmete Potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju. 

Za dodatne informacije pokličite na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišite na .