USPOSABLJANJE RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

Pridobitev znanja s področja računovodstva:

Strokovno računovodstvo je v podjetju ključnega pomena. Čeprav že dolgo opravljate ta dela, se zakonodaja nenehno spreminja in zato svetujemo, da se oseba, ki želi pridobiti certifikat vključi v strokovno usposabljanje s tega področja. Vključijo se lahko tudi tisti, ki želijo pridobiti navedena znanja in ne bodo opravljali izpita za pridobitev NPK.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo - srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Vsebina usposabljanja je določena po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področij: sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelovanja poročil, izvajanje računovodskih del v javnem sektorju in v računovodskih servisih.

MODUL 1 - 52-ur:

Okvirne vsebine:

  • ·         osnove knjigovodstva,
  • ·         sredstva, obveznosti,
  • ·         DDV,
  • ·         stroški, prihodki, odhodki,
  • ·         priprava izkaza poslovnega izida,
  • ·         priprava bilance stanja,
  • ·         delo s programom minimax.

Program usposabljanja je zelo praktično naravnan, saj  udeleženci dobijo osnovna teoretična znanja, predvsem pa se učijo z delom na praktičnih primerih. Program je primeren za tiste, ki imajo nekaj teoretične podlage iz ekonomskega področja ali delovne izkušnje. Na prvem informativnem srečanju, se udeleženci pogovorijo z vodjo programa o svojih predznanjih, izkušnjah, da se program še dodatno oblikuje po meri skupine. Glede na želje udeležencev, lahko program tudi prilagajamo ali spremenimo tudi med izvedbo.

Cena z DDV je 476 €. Možnost plačila na 2 – 3 obroke.

MODUL 2 - 58-ur:

Okvirne vsebine – udeleženci se bodo:

  • ·         skozi knjiženje sprememb sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov spoznali pravilno evidentiranje zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki vplivajo na spremembe računovodskih kategorij,
  • ·         seznanili s posebnostmi računovodstva posameznih statusnih oblik organizacij (zasebniki, družbe, javni sektor).

Usposabljanje  je naravnano zelo praktično, zato je primerno za tiste, ki imajo opravljeno osnovno 52-urno stopnjo usposabljanja na Ljudski univerzi Ajdovščina ali opravljen podobni začetni tečaj knjigovodstva drugje, pridobljene osnove knjigovodstva iz drugih izobraževalnih programov ali ustrezne delovne izkušnje.

Cena z DDV je 520 €. Možnost plačila na 2 – 3 obroke.

Program, ki poteka v manjših skupinah, obsega 110 ur predavanj in vaj. Kandidati za certificiranje pristopijo k preverjanju strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je sklicana večkrat letno.

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI  (http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/34400021)

Kdor želi  pristopiti v certificiranje za NPK RAČUNOVODJA/ RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE mora imeti ustrezna znanja, ki jih navaja katalog strokovnih znanj in spretnosti. Sicer vam priporočamo udeležbo na obeh stopnjah usposabljanja in dodatno delo doma po napotkih naše predavateljice.

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785 (Helena Furlan) ali na info@lu-ajdovscina.si.