DRUŽABNIK/DRUŽABNICA ZA STAREJŠE OSEBE

Novi trendi nakazujejo na potrebo po razvoju novih izobraževalnih programov, ki podpirajo izboljšanje pogojev za večjo kakovost življenja starejšega prebivalstva in njihovega aktivnega vključevanja v družbeno življenje. Program družabnik/ družabnica za starejše osebe je namenjen osebam, ki se bodo usposabljale za opravljanje vloge družabnika/ družabnice starejšim osebam. Program je inovativen, ker bo oseba, ki ga bo zaključila, nudila storitev družabništva starejšim osebam, ki ne potrebujejo zdravstvene in socialne oskrbe, ampak želijo izboljšati kakovost svojega življenja. Program traja 300 ur.

Vsebina:

  • ZNAČILNOSTI STAREJŠIH OSEB IN OKOLJA:

Značilnosti ciljne skupine starejših odraslih, značilnosti okolja v katerem živijo starejši odrasli, ugotavljanje potreb starejših oseb.

  • DRUŽABNIŠTVO ZA STAREJŠE OSEBE:

Komunikacija z uporabniki storitve družabništva in z  institucijami, družabništvo starejšim osebam, ohranjanje sposobnosti in spretnosti starejših oseb.

  • DRUŽABNIK KOT (SOCIALNI) PODJETNIK:

Računalniško opismenjevanje, pregled, načrtovanje in organizacija vsakodnevnih opravil, trženje storitve družabništva, zakonodaja s področja (socialnega) podjetništva z individualnim svetovanjem, finančno vodenje (socialnega) podjetja.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 52, 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na .