Seznanitev izvajalcev programov z namero prijave na javni razpis

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022

Ljudska univerza Ajdovščina najavlja namero prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga je dne 14.9.2018 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev.

Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Konzorcij sestavljajo najmanj trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma prijavitelj na ta javni razpis.

Prijavitelj v konzorcij vključi organizacije iz svoje statistične regije, če izkazujejo interes in izpolnjujejo Splošne pogoje za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, ki so opredeljeni v 9.2 točki tega javnega razpisa.

V kolikor želite sodelovati in izpolnjujete vse predpisane pogoje za konzorcijskega partnerja, oddajte namero za sodelovanje skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na info@lu-ajdovscina.si ali na naslov: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina. Rok za oddajo namere je 21. 9. 2018, do 10.00 ure.

 

Eva Mermolja,direktorica

Ajdovščina, 19. 9. 2018

20180201082702_462970