Študijski krožki 2018/2019 vas vabijo k aktivni udeležbi

Vabljeni v pet brezplačnih študijskih krožkov, ki bodo delovali od oktobra 2018 do poletja 2019
v Ajdovščini, Podragi, na Gočah in Brjah

ŠTUDIJSKI KROŽKI v oktobru pričenjajo z delom in vas vabijo k aktivni udeležbi ter druženju

Vabljeni v študijske krožke

Študijski krožki v Sloveniji so v letu 2018 praznovali 25 let delovanja. Ob jubileju bo do konca leta izšel zbornik Andragoškega centra Slovenije s prispevki o delu krožkov na različnih institucijah, tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina.

To so majhne skupine za brezplačno neformalno učenje, namenjene druženju, izmenjavi znanj in izkušenj. Vsebino, potek in zahtevnost učenja si udeleženci izbirajo sami. Vsak krožek vodi mentor, s katerim se na prvem srečanju udeleženci dogovorijo, kaj želijo na določenem področju raziskovati in določijo, kdaj se bodo srečevali. 

Tako na Ljudski univerzi Ajdovščina v oktobru pričenjamo oz. nadaljujemo z delom spodaj navedenih brezplačnih študijskih krožkov (ŠK). Udeležence bomo na različne načine spodbujali k medsebojnemu povezovanju, k različnim aktivnostim, ki so koristne zanje in za širšo skupnost. Vabljeni.

Prostori Ljudske univerze Ajdovščina:

ŠK ZORENJA: SPOZNAVAM SEBE - UČIM SE OD DRUGIH

Prvo srečanje v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 19.00, nadaljujemo po dogovoru.

ŠK OD NITKE DO ČIPKE

Prvo srečanje v sredo, 10. oktobra 2018, ob 18.00, nadaljujemo po dogovoru.

 

Prvo srečanje bo v prostoru OŠ GOČE, sledeča srečanja pa v prostoru krajevne skupnosti:

ŠK NA VRTU

Prvo srečanje v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 17.00, nadaljujemo po dogovoru.

 

Prostori župnišča PODRAGA:

ŠK SIVKA

Prvo srečanje v petek, 5. oktobra 2018, ob 18.00, nadaljujemo po dogovoru.

 

Prostor Učnega centra BRJE:

ŠK ZELIŠČNA MAVRICA

Prvo srečanje v petek, 26. oktobra 2018, ob 17.00, nadaljujemo po dogovoru.

 

Več informacij o vsebinah krožkov in prijava najdete tukaj.