Doživetje kulinarične dediščine

Nov 3 letni projekt Ljudske univerze Ajdovščina.

Ljudska univerza Ajdovščina je bila uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani).