Učni center Brje: HACCP načela v domačem okolju

Predavanje na daljavo, ponedeljek, 8. november 2021, ob 17.uri.

Dandanes je področje HACCP vse bolj aktualno.

V primarni predelavi živil mora nosilec živilske dejavnosti vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalne postopke, ki temeljijo na načelih HACCP.

Predavanje na daljavo (1)

Na predavanju si bomo ogledali zakonske zahteve, kot tudi dobre prakse pri predelavi živil. Pomembni del postopka je sledljivost in odpoklic izdelka. Pogledali si bomo primere izdelanih HACCP načrtov za primarne proizvajalce. Možnost bo tudi za vaša vprašanja s katerimi se srečujete v gospodinjstvu, pri svoji kmetijski dejavnosti ali pa dileme, ki jih imate pred pričetkom živilsko predelovalne dejavnosti.

Predavanja bo potekalo v ponedeljek, 8. novembra 2021, ob 17.00 na daljavo preko aplikacije MS Teams.

 

Prijave: 

Obvezne so prijave na ali na 05 36 64 752.