Tudi matematika je lahko zanimiva

Ljudska univerza Ajdovščina izvaja prenovljene programe TRGOVEC SPI in EKONOMSKI TEHNIK PTI. Udeleženci nova znanja usvajajo na več načinov. Profesorji jim bistvene vsebine podajajo na predavanjih. Spodbujamo pa jih tudi k vodenemu samostojnemu učenju s pomočjo e gradiv. V novembru so udeleženci pri delu v učilnici Središča za samostojno učenje ugotovili, da je tako učenje matematike zelo zanimivo. Udeleženci so nam zaupali kar nekaj prednosti takega načina dela. Predvsem je prednost možnost učenja s pomočjo računalnika doma in preverjanje usvojenega znanja po sklopih.

Vpis v navedene programe je možen celo leto, zato ni nikoli prepozno. Pokličite nas na 05 366 47 53, 041 437 785 ali .