Srečanje partnerjev v nacionalnem razvojnem projektu

Ljudska univerza Ajdovščina je vključena v nacionalni projekt Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne v izbranih regijah, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije, financira pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Projekt poteka v Pomurski, Severno-Primorski regiji in v Beli Krajini; mi smo bili kot sodelavci izbrani za Goriško regijo.

Projekt predstavlja odziv na perečo problematiko naraščanja števila brezposelnih ter z brezposelnostjo ogroženih ter ugotovitve, da v Sloveniji primanjkuje raznolike ponudbe programov izobraževanja in usposabljanja za to ciljno skupino. Pomemben vidik kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle je, da se znamo aktivno odzivati na izobraževalne potrebe v okolju in na podlagi sistematične analize potreb razvijati novo izobraževalno ponudbo za različne ciljne skupine odraslih. In prav to je cilj našega dela – da natančno proučimo potrebe lokalnega okolja, na tej podlagi pa razvijemo nove programe in jih ponudimo zainteresiranim. To se nam zdi eden izmed pomembnih načinov za udejanjanje našega poslanstva: pomagati posameznikom, da s pomočjo novega znanja rešujejo svoj delovni in socialni status ter prispevati okolju, da se lahko hitreje in kakovostneje razvija.

Da bi si o potrebah po razvoju izobraževalnih programov za brezposelne v Goriški regiji pridobili mnenja partnerjev, smo 14. 10. 2010 izvedli razgovor v fokusni skupini.

V fokusni skupini so sodelovali predstavniki organizacij, ki pomembno vplivajo na oblikovanje in uresničevanje strateških ciljev regije. Pogovarjali smo se s predstavniki  GZS - Območne zbornice za severno Primorsko, ICRA – Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, Razvojne agencije ROD Ajdovščina, RRA – regionalne razvojne agencije Nova Gorica, Ljudske univerze Nova Gorica, KOPO izobraževanje in računalništvo ter podjetja Iskra Avtoelektrika. V razpravo nas je s predstavitvijo projekta in njegovih ciljev na nacionalni ravni, uvedla predstavnica Andragoškega centra Slovenije dr. Tanja Možina.