Usposabljanje za življenjsko uspešnost - MOST DO IZOBRAZBE

Naredite nekaj zase in se nam v aprilu pridružite v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU -MI). Izobraževalni programi UŽU so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. 

Program UŽU - MI je namenjen odraslim osebam, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini od 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja.

Program je za udeležence brezplačen, sofinancirata ga Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

  • Prijave in informacije:

Alenka Magajne 05 366 4752, 366 4750, 041 437 785 ali