Vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj

V četrtek, 24. 2. 2011 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekala predstavitev zbornikov in podelitev nagrad študentom za projektne naloge na natečaju Vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj, ki ga je leta 2010 razpisala Ljudska univerza Ajdovščina.

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja maja 2010 je Ljudska univerza Ajdovščina razpisala nagradni natečaj VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ. Odziv je bil velik, saj smo  prejeli obsežno število nalog s skupno preko 300 stranmi in predvsem zelo dobrimi idejami na področju izobraževanja za trajnostni razvoj.

Projektne naloge je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali:
Boža Bolčina, Nives Ličen, Tanja Pogačnik, Marko Mencinger, Lučka Lešnik in Ivana Žolger je neodvisno ocenila vse projektne naloge, ki so se v roku prijavile na razpis.
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala sledeče kriterije: izvirnost teme, aktualnost problema, učinkovitost pri izboru metod in oblik, uresničljivost projekta v praksi ter strokovna izdelanost naloge.


Prvo mesto je osvojila Meta Žgur, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelka za Pedagogiko in andragogiko, s projektno nalogo Izobraževanje prostovoljcev za poučevanje beguncev slovenskega jezika.

Drugo mesto so osvojili študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, smer Tehniška varnost, Jožica Bratec, Izidor Bitenc, Polona Čujec, Jure Gašparut, Martin Hreščak, Rok Lapajne, Lea Pišek in Katja Tomec s projektno nalogo Problem sodobnih čistil.

Tretje mesto pa so osvojili študenti Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelka za Pedagogiko in andragogiko, Ana Tomšič, Tjaša Kokanovič, Mojca Ploštajner, Tadeja Mahorič in Beti Melkamu s projektno nalogo Naš skupni vrt – Medgeneracijski projekt vrtnarjenja v šolskem prostoru.


Vsi nagrajeni udeleženci so prejeli praktične nagrade, prvonagrajenka pa bo poletela z balonom nad Ljubljano.

Udeleženci so poleg svoje naloge predstavili tudi publikacijo z naslovom Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je izšla ob tej priložnosti.


Vsem sodelujočim čestitamo in se zahvaljujemo za sodelovanje.