Zaključek programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost- Izzivi podeželja v Batujah

Podelitev potrdil udeležencem programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost- Izzivi podeželja (UŽU IP).

V sredo, 8. junija se je zaključil 120 uri program Usposabljanja za življenjsko uspešnost- Izzivi podeželja, ki ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad. Program je namenjen udeležencem, ki želijo pridobiti nova znanja s pomočjo katerih bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja podeželje.

Program se je izvajal v sodelovanju s KS Batuje. Udeleženci so obravnavali teme s področja računalništva, angleščine, trženja na podeželju, oljkarstva, urejanja okolice, zdravilnih učinkov medu, vinarstva, keramike, risanja na steklo itd. Potrdilo o uspešno zaključenem programu je prejelo 24 udeležencev.

Dogajanje v programu je podrobneje opisal tudi predsednik sveta KS Batuje gospod Ivan Vodopivec. Članek si lahko preberete tudi na naši spletni strani pod rubriko MEDIJI O NAS.