Mednarodna konferenca »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju«

Predstavili smo se na Mednarodni konferenci »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju«

 

V okviru mednarodne konference »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju« je naša dolgoletna predavateljica in mentorica, Tanja Princes, predstavila metode in način dela v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.

Po konferenci smo se udeležili tudi kontaktnega seminarja na katerem smo sklepali vezi s predstavniki institucij, ki se ukvarjajo z odraslimi s posebnimi potrebami po Evropi. Skupaj smo razvijali projektne ideje in pridobivali nasvete kako prenesti projekte v kvalitetno prijavo za sofinanciranje. Mogoče bomo že naslednje leto začeli z izvajanjem mednarodnega projekta, tokrat namenjenega izključno osebam s posebnimi potrebami.