Nominacija Ljudske univerze Ajdovščina za Nacionalno priznanje jabolko kakovosti 2011

CMEPIUS nas je  razveselil z veličastno novico – nominirani smo bili za nacionalno priznanje JABOLKO KAKOVOSTI 2011.

Na podlagi naše projektne dokumentacije smo bili s strani zunanjih ocenjevalcev uvrščeni med prve tri najboljše zaključene projekte v kategoriji Vseživljenjsko učenje, Grundtvig Učna partnerstva.

O novici sta poročali Zveza ljudskih univerz Slovenije in Andragoški center Slovenije.

jabolka 2011