PUMovski RELIEF SVETE DRUŽINE

Pumovci so v torek, 20. decembra izobesili relief svete družine, ki je nastal v okviru izbirnega projekta Jaslice.

Udeleženci programa PUM so želeli prikazati, da so jim vrednote, kot so ljubezen, spoštovanje, družina, prijateljstvo in mir blizu. Želeli so narediti nekaj velikega, pomembnega, nekaj, s čimer bi lahko javnosti pokazali, da so jim omenjene vrednote blizu. Odločili so se, da bodo oblikovali relief svete družine. Vendar kako in s kakšnimi materiali?

K sodelovanju smo povabili zunanjega sodelavca specialista scenografije Aleksandra Blažico, ki nam je pomagal in nas usmerjal pri oblikovanju našega projekta. Zamislili smo si, da bi lahko naredili nekaj, kar bi povezalo skrb za okolje in tradicijo.

Po intenzivnem razmišljanju in brskanju po svetovnem spletu, smo našli primerno upodobitev silhuet svete družine. S pomočjo računalniškega programa smo podobo povečali na želeno velikost. To je bila najlažja faza projekta. Težja faza projekta pa je bilo vsekakor zbiranje plastičnih vrečk, različnih barv in velikosti. Zbrane vrečke smo s pomočjo tehnike toplotnega lepljenja, postopoma dobili željeno obliko. Da bi bila podoba vidna v temi smo celotno figuro prebarvali s svetlečo barvo in vse skupaj zaščitili še s samolepilno prozorno folijo. Seveda projekt ni potekal brez raznih pripetljajev in nevšečnosti, vendar smo s skupnim trudom ustvarili nekaj lepega, nad čemer smo zelo ponosni.

Relief svete družine smo izobesili na okna bivšega Mercator centra v središču Ajdovščine. Zahvaljujemo se podjetju Svet nepremičnine, ge. Zvonki Krapež, ki nam je dovolila, da smo našo umetnost obesili v omenjenih prostorih.

Ponosni smo, da vam lahko predstavimo naše delo. Vzemite si čas in si ga oglejte. Relief svete družine bo na ogled do 3. januarja 2012. Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada.