JABOLKO KAKOVOSTI 2011

8.12.2011 je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) že sedmič podelil Jabolka kakovosti - nacionalne nagrade najkakovostnejšim partnerskim, razvojnim in drugim oblikam projektov, ki jih pokriva CMEPIUS. Slavnostna govornica na dogodku je bila soproga predsednika Republike Slovenije, gospa Barbara Miklič Türk. Med nagrajenci je bila Ljudska univerza Ajdovščina.

Nagrado smo prejeli za projekt » V dvoje gre! – Izmenjava znanja kot most med generacijami/ TANDEMS GO! Twinning the Elderly and Young People as a Possibility of e-Learning«. V projekt so bili vključeni partnerji iz Poljske, Slovaške, Malte, Portugalske, Francije, Turčije in Grčije, sodelovali pa sta tudi Osnovna šola Dornberk in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Cilj projekta je bil generacijsko sožitje med mladimi in starejšimi. Projekt je temeljil na sodelovanju mladih s starejšimi, na prenosu računalniških znanj na eni strani in na prenosu izkušenj in spretnosti starejših na drugi strani. Starejši, ki so se vključili v projekt, so pridobili predvsem informacijsko – komunikacijske spretnosti, mladi udeleženci pa predvsem znanje zgodovine in osveščenost o družbenih spremembah v njihovi skupnosti.