STROJEPISJE NA RAČUNALNIKU

S praktičnim delom boste osvojili spretnosti desetprstnega obvladovanja tipkovnice, izurili hitrost prepisovanja besedil in pisanja po nareku.

Uvodno srečanje: 9. 2. 2012
Število ur: 25 šolskih ur
Tečaj vodi: Vera Kodrič
Cena: 120 €*

*Za brezposelne, po dogovoru z Zavodom RS za zaposlovanje, je tečaj strojepisja brezplačen.
Več...