NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Vsebina: Udeleženci se naučijo popolne osebne oskrbe in gospodinjske pomoči ostarelim, bolnim oz. osebam s posebnimi potrebami, spoznajo kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, pridobijo potrebna znanja za ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenja prve pomoči …

Po opravljenem tečaju lahko opravljajo izpit in pridobijo mednarodno priznano kvalifikacijo NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Uvodno srečanje 18. 4. 2012

Tečaj vodi: Alenka Naglost

Kje: na Ljudski univerzi Ajdovščina
Število ur: 100 šolskih ur

Cena z DDV: 550 €

Samoplačniki lahko znesek poravnajo v dveh obrokih. Za udeležence, ki jih je na usposabljanje napotil Zavod za zaposlovanje, je usposabljanje brezplačno. 20% popust za upokojence in brezposelne.

 

Vabljeni.