Tečaj nemškega jezika, 2 stopnja

Tečaj bo vodila predavateljica, ki ima strokovna znanja in praktične izkušnje pri izobraževanju odraslih.

Vsebina:

- SLOVNICA:

 • obnovitev in razširitev nemških časov: iz navadnega sedanjika bomo prešli na velelnik,
 • konjugacija samostalnika in pridevnika, prehod na kompleksnejše stavčne konstrukcije,
 • ednina in množina, posebnosti, vrste sklanjatev,
 • pravilna raba nikalnic in nikalnih oblik NICHT in KEIN,
 • vrste stavčnih konstrukcij: trdilni, velelni, vprašalni, nikalni ipd.,
 • raba vprašalnic in vprašalnih zaimkov, razširjena predstavitev ter prevodi,
 • spoznali bomo dovršni sedanjik oz. Perfekt, pravilne in nepravilne glagole,
 • pravilni stavčni red nemškega stavka,
 • inverzija in podredja,
 • predlogi in predložne zveze.

- BESEDIŠČE:

 • oblačila, vse v zvezi s kupovanjem in opisovanjem oblačil, dodatkov in dialogi v trgovini,
 • nakupovanje,
 • naročanje v restavraciji, hotelu, rezervacije sob, potovanja...koristni napotki, ko se kam odpravimo,
 • usmerjanje in povpraševanje po poti, zemljevid, orientacija, stavbe v mestu, transportna sredstva,
 • ponovitev navajanja ure, čas, meseci, datumi, vse v zvezi z navajanjem časovnih enot,
 • opis stanovanja, hiše, prostori v njej,kaj počnemo, kje se zadržujemo, poimenovanje predmetov, raba besedišča,
 • lastnosti človeka, ki jih razdelimo na: karakter/ značaj, pridevniki, ki opisujejo različne plati človeškega obnašanja; zunanjost-opisovanje ljudi,
 • države, jeziki, narodnosti in zanimivosti v zvezi s tem, primerjamo germanske jezike kot zanimivost ter ostale,
 • pa veliko več.

Kdaj: 3. april 2012

Kje: na Ljudski univerzi Ajdovščina

Število ur: 60 šolskih ur

Cena: 290 €, 20% popust za brezposelne

                                                                          

Vabljeni!