POVABILO K SODELOVANJU V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Spoštovani.

Letos bo 17. Teden vseživljenjskega učenja potekal v času od 14. do 20. 5. 2012, v razširjenem terminu pa ves maj in junij. Ljudska univerza Ajdovščina bo tudi tokrat prevzela vlogo območnega koordinatorja za izvajalce različnih prireditev.

Namen Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je promocija učenja in spodbujanje udeležbe vseh generacij v učnih priložnostih. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in poteka po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.

Vodilne teme letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja so:

  • Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti
  • Mednarodno leto zadrug
  • Mednarodno leto trajnostne energije za vse
  • Ohranimo kulturno in naravno dediščino
  • Zaposlovanje in podjetništvo
  • Branje, učenje in sodobni načini komuniciranja


Vse zainteresirane organizacije in posameznike, ki želijo svojo dejavnost predstaviti širši javnosti, vabimo, da s svojimi prireditvami popestrijo dogajanje ob festivalu učenja  v naši dolini. K sodelovanju tudi letos vabimo vse tiste izvajalce, ki so sodelovali že v preteklih letih. Zelo veseli pa bomo tudi vseh, ki se nam bodo letos pridružili na novo.

Vse, ki bi želeli sodelovati s prireditvami, vabimo na uvodno srečanje izvajalcev, ki bo v četrtek, 12. aprila 2012  ob 13. uri v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina. Vse dodatne informacije o Tednu vseživljenjskega učenja dobite na telefonu 05 366 47 54 ali na elektronskem naslovu .
 
Vabljeni!