USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – MOST DO IZOBRAZBE

100 urni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe je namenjen odraslim, ki se želijo naučiti kaj novega, pridobiti dodatne izkušnje ter se v bodoče vključiti v nadaljnji študij.

Teme: računalništvo, pisanje dopisov, tuji jeziki, zdrava prehrana, osnove retorike, aktivno državljanstvo, aranžiranje, pozitivno mišljenje in še veliko zanimivih tem.

Kdaj: ob ponedeljkih in sredah od 9.00 do 11.15

Uvodno srečanje bo 3.10.2012.

Kje: na Ljudski univerzi Ajdovščina

Prijave in informacije: na tel: 05/3664 750 ali info@lu-ajdovscina.si

Program je brezplačen, financirata ga ESS in MIZKŠ.

 »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.«