Konferenca »Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti«

Ljudska univerza Ajdovščina je sodelovala na mednarodni valorizacijski konferenci »Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti«, ki je potekala 20. septembra 2012 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Predstavili smo projekt »Tandems Go! Twinning the Elderly and Young People as a Possibility of E- learning«, za katerega smo v lanskem letu prejeli tudi nagrado CMEPIUS-a Jabolko kakovosti.

Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje - CMEPIUS je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto, Oddelkom za pedagogiko in andragogiko ter ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravila valorizacijsko konferenco. Konferenca je potekala v sklopu tri dnevne znanstvene konference pod okriljem Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (ESREA) na temo evropskega leta dejavnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Častni pokrovitelj konference je bil predsednik države Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

Namen konference je bil predstavitev in soočenje ključnih raziskovalnih spoznanj na področju izobraževanja starejših ljudi v Evropi, povezovanje evropskih raziskovalcev v razpravi o možnostih, ki jih ponuja (medgeneracijsko) izobraževanje in izobraževanje starejših za povečanje družbene solidarnosti in zmanjševanje družbene izključenosti različnih skupin in posameznikov v skupnosti. Poleg znanstvenih prispevkov so se predstavili tudi primeri dobre prakse, med njimi tudi naša ljudska univerza s projektom Tandems GO!.

Več o konferenci si lahko preberete na spletni strani dogodka.