Usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje starejših

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina vabi v brezplačno usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje starejših.

Zakaj

Izobraževanje starejših odraslih, ki je vse bolj v središču pozornosti, ima svoje posebnosti. Največja posebnost so nedvomno starejši odrasli sami. Njihovo drugačnost moramo spoznati, se otresti stereotipov o starosti in zmožnostih starejših. Za starejše organiziramo izobraževanje, za njih ustvarjamo in izvajamo izobraževalne programe, njih povezujemo v učne pare, učne skupine, njim z vrsto metod in didaktičnih postopkov omogočamo, da se učijo drug od drugega (recipročno učenje), drug z drugim (sodelovalno učenje), da se učijo vsi skupaj (vzajemno učenje), da se učijo tistega, kar zadovolji njihove potrebe, želje, hotenja, kar jim poveča znanje in izboljša spretnosti (motivacija). Za njih ustvarjamo posebne programe, za njih iščemo načine, ki jim omogočajo pridobljeno znanje preliti v socialno okolje in v lokalni razvoj. Velika posebnost izobraževanja starejših je v tem, da mora krepiti socialne vezi, starejšim dajati trdnost in oporo: psihološko, družbeno in ekonomsko pa tudi politično moč. Kako, boste zvedeli na tem usposabljanju.

Za koga

Usposabljanje smo namenili strokovnim delavcem. To so mentorji, organizatorji izobraževanja, zaposleni, tisti, ki delujejo v izobraževalnih ustanovah, na področju izobraževanja v organizacijah in ustanovah starejših in za starejše (društvih upokojencev, gerontološkem društvu, stanovskih društvih itd.), v nevladnih organizacijah in si želijo poglobiti vedenje o starejših in njihovem izobraževanju.

Cilji

Seznaniti udeležence z značilnostmi poznejših let življenja in posebnostmi izobraževanja v tem življenjskem obdobju, Uvesti udeležence v analiziranje potreb starejših in lokalnega okolja in iz njih izhajajočih izobraževalnih potreb Predstaviti programiranje izobraževanja starejših odraslih Usvojiti kompetence za oblikovanje akcijskih ciljev učnih skupin starejših odraslih. Poglobiti znanje o metodiki izobraževanja starejših odraslih. Naučiti se uporabljati evalvacijske metode primerne v izobraževanju starejših odraslih.

 

Kje in kdaj

Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A
5270 Ajdovščina

 

Vsebinski sklop 1: 28.01.2013

Vsebinski sklop 2: 01.02.2013

Vsebinski sklop 3: 05.02.2013

Vsebinski sklop 4: 13.02.2013

Vsebinski sklop 5: 18.02.2013

 

Osebi za stik in prijave

Mojca Volk, Ljudska univerza Ajdovščina

mojca.volk@lu-ajdovscina.si ali 05/366-47-56

 

Aleksandra Radojc, Slovenska UTŽO

a.radojc@siol.net ali 01/433-20-90

 

 

Nosilec projekta

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani – oddelkom za pedagogiko in andragogiko, Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru – oddelkom za temeljne pedagoške predmete in sodelujočo organizacijo Ljudsko Univerzo Ajdovščina.