Usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje starejših

V ponedeljek, 28. januarja je Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina uspešno izvedlo prvi dan usposabljanja strokovnih delavcev za izobraževanje starejših.

Usposabljanja so se udeležili mentorji, organizatorji izobraževanja in tisti, ki delujejo v izobraževalnih ustanovah ter organizacijah in ustanovah za starejše in si želijo poglobiti vedenje o starejših in njihovem izobraževanju.

Prof. dr. Ani Krajnc, ki je vodila prvi dan usposabljanja, se bodo v nadaljevanju usposabljanja pridružili še drugi priznani strokovnjaki s področja izobraževanja starejših. V februarju sledijo namreč še štirje vsebinski sklopi, ki jih bodo obogatili doc. dr. Nives Ličen, prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Marko Radovan, Senka Hočevar Ciuha, doc. dr. Dušana Findeisen in mag. Miran Erič.

Udeleženci se bodo v programu seznanili z značilnostmi poznejših let življenja in s posebnostmi izobraževanja v tem življenjskem obdobju ter izobraževalnimi potrebami starejših. Poglobili bodo svoja znanja o metodiki in programiranju izobraževanja starejših odraslih.

Nosilec projekta je Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v  sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani – oddelkom za pedagogiko in andragogiko, Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru – oddelkom za temeljne pedagoške predmete in sodelujočo organizacijo Ljudsko Univerzo Ajdovščina.

Dejavnost  sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport in kulturo RS v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;  boljšanje usposobljenosti za delo in življenje v družbi znanja.«