ZELENI ZNAK KAKOVOSTI POKI- PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE

Andragoški center Slovenije s pomočjo projekta POKI razvija skrb za sistematično presojo kakovosti dela v izobraževalnih organizacijah. Ljudska univerza Ajdovščina se je v projekt vključila že v letu 2005 in pridobila zeleni znak kakovosti POKI. Pravico do uporabe znaka imajo organizacije, ki vsake dve leti dokažejo, da izpolnjujejo predpisane kriterije. Sporočamo vam, da je Andragoški center Slovenije na podlagi dokazil ponovno ugotovil, da Ljudska univerza Ajdovščina sistematično presoja in razvija kakovost lastne dejavnosti, zato lahko uporablja zeleni znak kakovosti za obdobje do konca leta 2014.