ZAKLJUČNA KONFERENCA PUM

PUM konferenca, Program za celostno reševanje posledic osipništva pri mladostnikih je potekala 4. aprila 2013 v prostorih MIZŠ v Ljubljani.

Konferenco so organizirale izvajalske organizacije programa PUM .

Udeležilo se jo je 105 gostov, med drugim  tudi predstavniki ministrstva Boštjan R. Zgonc, Katja Dovžak, Ema Perme in Maja Kobal Merkun, skrbnica pogodbe PUM. Konference so se  udeležili tudi predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Centrov za socialno delo, šolske svetovalne službe, nevladne organizacije, javni zavodi in druge institucije,  ki so na povezane s programom PUM.

Namen konference je bil seznaniti strokovno in širšo javnost z načinom dela v PUM, dobrimi praksami in uspehi ter opozoriti na potrebo delovanja programa v slovenskem prostoru.

Značilnosti in posebnosti mladih (osipnikov) in njihovih težav socialne integracije je predstavil Bojan PUCELJ, transakcijski analitik.

S strani mentorjev programa PUM so bila predstavljena strokovna izhodišča za delo – 4 stebri: interesne dejavnosti, izbirno projektno delo, produkcijsko projektno delo in individualni učni projekt. V predstavitvi konkretnih rezultatov projektov so sodelovali udeleženci PUM-a s svojimi pogledi in izkušnjami.

Manuel KURAN  z Andragoškega centra Slovenije je predstavil rezultate evalvacijske študije programa PUM, ki potrjuje, da je program učinkovit pri večini zastavljenih ciljev.

V zaključni razpravi je bila izpostavljena problematika financiranja projekta in potreba po stabilnosti.

S konferenco smo ponovno opozorili na koristnost in smiselnost programa PUM pri reševanju problematike osipništva in socialne izključenosti mladih. Po ustnih zagotovilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bo program v naslednjih dveh letih izvajal pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Utrinke iz konference si lahko ogledate tukaj.