PRILOŽNOSTI SO

Ljudska univerza Ajdovščina je pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije razvila nov izobraževalni program za brezposelne osebe - Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev.

Program je zasnovan tako, da vodi udeležence od samega oblikovanja poslovne ideje, medsebojnega povezovanja ponudnikov, pa vse do aranžiranja izdelka in končne prodaje na turističnem in domačem trgu. Do danes je program uspešno zaključilo že 27 udeležencev.

Program je prikazan v filmu »Priložnosti so!«. Poleg tega izobraževalnega programa, prikazuje film še dva druga izobraževalna programa namenjena brezposelnim osebam: Družabnik/družabnica za starejše osebe ter Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine.

V naslednjem šolskem letu bo Ljudska univerza Ajdovščina izvajala vse tri izobraževalne programe.

Vabimo vas, da si ogledate film »Priložnosti so« na tej povezavi.