LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA V ŠTEVILKAH

Ste se mogoče kdaj vprašali, koliko ljudi nas obišče in koliko se jih dejansko vključi v različne programe, ki jih organiziramo? Številke preteklega šolskega leta so presenetile tudi nas same.

V daljše izobraževalne programe za odrasle je bilo v študijskem letu 2012/13 vključenih 1.014 ljudi. Pri tem smo upoštevali samo udeležence, ki so se udeležili raznih daljših izobraževalnih programov, in ne tistih, ki so obiskali enkratne delavnice, predavanja, središče za samostojno učenje, informativne dneve ali svetovanja.

Pa naj vam postrežemo še z malo statistike, da bomo vsi skupaj spoznali strukturo naših 'učencev'. Da se ženske raje učijo kot moški,potrjujejo tudi naši podatki. Od vseh udeležencev je bilo kar 69 % žensk. Približno enako razmerje med moškimi in ženskami je bilo tudi v prejšnjem letu.

Kar 59 % naših udeležencev prihaja iz zgornje Vipavske doline, to pomeni iz občin Ajdovščina (43 %) in Vipava (16 %). Če k temu prištejemo še 18 % udeležencev iz spodnje Vipavske doline, lahko mirno zatrdimo, da postaja Ljudska univerza Ajdovščina pravi lokalni center za izobraževanje odraslih. Na nekaterih področjih pa prerašča v regionalni izobraževalni center, saj so preostali udeleženci prihajali z Idrijskega, Postojnskega, Krasa, Posočja in tudi iz bolj oddaljenih krajev.

Kaj pa starostna struktura? Prevladujejo osebe v starostnem obdobju od 25 do 49 let, in sicer kar z 52 %. Smo pa v zadnjih letih posebno skrb namenjali tudi starejši generaciji, kar se nam je obrestovalo. Delež udeležencev v starostni skupini od 50 do 64 let je znašal 23 %, kar 9 % naših 'učencev' pa je bilo starejših od 64 let.

Večina naših programov je brezplačnih, ker so sofinancirani iz različnih evropskih skladov in iz državnih sredstev. Pogoj za pridobitev sredstev pa je največkrat ta, da so izobraževanja namenjena ljudem iz t. i. 'ranljivih ciljnih skupin'. Sem spadajo programi za brezposelne, za starejše, za odrasle s posebnimi potrebami in za manj izobražene odrasle.

Kar 36,5 % vseh naših udeležencev so predstavljali brezposelni. Delež upokojencev pa je bil 19 %. Zaposlenih je bilo v naših programih v letošnjem letu 27 %. Kar 68 % udeležencev sodi v kategorijo »odrasli z do 12 let šolanja«, torej s srednjo šolo in manj. Od tega ima 40 % udeležencev končano le osnovno ali poklicno šolo.

Česa pa so se naši udeleženci najpogosteje učili?

Kar 48 % udeležencev je bilo neposredno vključenih v jezikovno izobraževanje in 20 % v različne programe računalniškega opismenjevanja.

V tem letu je bilo organiziranih 65 različnih daljših izobraževalnih programov, ki trajajo od dvajset do več sto ur izobraževanja s področja kariernega razvoja, podjetništva in osebne rasti.

Svojevrsten rekord smo dosegli tudi v tem, kje vse smo izvajali izobraževanja. Večino programov smo izvajali na Ljudski univerzi Ajdovščina, v 'Palah' in v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina. Poleg tega pa še v Varstveno delovnem centru Ajdovščina in Vipava, Podjetju za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva, Društvu ŠENT v Ajdovščini, v podjetjih Fructal, Mlinotest in Hit, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica,v krajevnih skupnostih Podraga, Slap, Lokavec, Dobravlje in Batuje. Programe smo izvajali tudi v Novi Gorici, Postojni in Idriji.

Pred nami je novo izobraževalno leto 2013/2014 s pestrim izobraževalnim dogajanjem. Nekateri programi so že naša stalnica, vsako leto pa je kar nekaj novosti v naši izobraževalni ponudbi. Vabljeni, da se nam pridružite, saj nas zagotovo najbolj bogati čas, ki ga preživljamo z učenjem in v dobri družbi.