Center medgeneracijskega učenja

Vzpostavljamo Center medgeneracijskega učenja Ajdovščina.

Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj povsem običajnega in samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družin in osebnih stikov, pomenilo pa je nepogrešljiv neformalni in priložnostni način prenašanja znanj, veščin, kompetenc, norm in vrednot med generacijami. Danes sodelovanje med generacijami ne poteka več le spontano, ampak so zanj potrebne tudi spodbude na širši, družbeni ravni. Zato koncept medgeneracijskega učenja postaja vse bolj tudi vsebina strateških dokumentov ter programov vladnih in nevladnih organizacij.

Potrebo po medgeneracijskem učenju in sodelovanju so prepoznali tudi na Zvezi ljudskih univerz Slovenije in dali  pobudo za vzpostavitev Centrov medgeneracijskega učenja po vsej Sloveniji.  Ideja je bila dobro sprejeta in tako kot ljudske univerze v  drugih krajih, smo tudi pri nas vzpostavili   Center medgeneracijskega učenja Ajdovščina. S svojo dejavnostjo bo center pokrival širše lokalno območje in bo deloval na področju udejanjanja medgeneracijskega sodelovanja s prostovoljstvom. Center bo različnim generacijam ponujal vsakodnevne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj za medsebojno učenje in druženje.  

Z vzpostavitvijo Centrov medgeneracijskega učenja:
- omogočamo organizirano in ciljno usmerjeno medgeneracijsko učenje različnih vsebin, ki jih potrebuje lokalno okolje;
- vključujemo ranljive ciljne skupine odraslih, kot so npr. odrasli s posebnimi potrebami, starejši, brezposelni…;
- vključujemo vse generacije;
- zagotavljamo sodelovanje strokovno usposobljenega osebja, ki se profesionalno ukvarja z izobraževanjem odraslih (andragoški ciklus);
- medgeneracijsko učenje (katerega glavne značilnosti so prostovoljna udeležba, delitev vlog učenja in poučevanja, spreminjanje posameznika in skupnosti) povezujemo z učenjem v skupnosti.


V Centru medgeneracijskega učenja Ajdovščina si želimo čim več pozitivnih ljudi, ki bi popestrili dejavnost centra s svojimi izkušnjami, druženjem in iskrivostjo. Zato partnerstvu posvečamo veliko pozornosti. Pod pojmom partnerja si predstavljamo vse, ki želijo na kakršenkoli način prispevati v skupno dobro in sooblikovati pogoje za kakovostno in učno dejavnejše življenje na prostovoljski ravni.

Častna lokalna podpornica projekta je ga. Vera Kodrič, dolgoletna sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina. S svojim življenjem in delom dokazuje, da je prava promotorka učenja v najširšem pomenu besede.

Medse vabimo partnerje, da se vključite v partnersko mrežo in s svojimi aktivnostmi sodelujete pri intenzivnem prenosu pestre palete znanj med različnimi generacijami. V kolikor se v CMU Ajdovščina želite vključiti in postati naš partner, nam to sporočite po e- pošti: info@lu-ajdovscina.si ali po telefonu: 05/366 47 50.


V tednu medgeneracijskega učenja, ki je potekal zadnji teden v novembru (25.- 30. 11. 2013), smo skupaj s partnerji podpisali sporazum o sodelovanju, s čimer je naše partnerstvo dobilo tudi formalno veljavo. Naša želja je, da nas čim več sooblikuje pot uspešnega medgeneracijskega učenja in sodelovanja v našem lokalnem okolju.

Program tedna medgeneracijskega učenja