Obnovljen spomenik vojaku Rostasu v Logu pri Vipavi v luči povezovanja dveh narodov

V petek, 15. novembra 2013, je potekala slovesnost ob odkritju obnovljenega spomenika Pálu Rostásu ob cerkvi v Logu pri Vipavi. Slavnostna govornika na slovesnosti sta bila minister za obrambo Madžarske Csaba Hende in slovenski obrambni minister Roman Jakič. V kulturnem programu sta nastopila Orkester Slovenske vojske in pevski zbor Šumljak iz Budanj. Številne goste je nagovoril tudi župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak, ki je poudaril pomembnost dogodka tudi za Občino Ajdovščina.

Spomenik je bil v Logu prvič postavljen leta 1846, madžarskemu huzarju (konjeniku) Pál Rostásu, pripadniku 5. huzarskega regimenta avstrijske vojske, padlemu v bitki, ki je pred 200 leti potekala bližini. Zgoraj omenjena slovesnost je bila le 'pika na i' petletnim prizadevanjem krožka Ustavimo korak, da se pred drugo svetovno vojno porušeni spomenik obnovi skupaj z lepo oblikovano kovinsko ograjo.

Tako je bila uresničena že leta 2008 sprožena pobuda za obnovo, ki so jo ob podpori madžarskih kulturnih ustanov izpeljali Krajevna skupnost Budanje, študijski krožek Ustavimo korak in Občina Ajdovščina.

Pravo potrditev ideje za dobro opravljeno delo smo člani krožka Ustavimo korak, ki deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina, našli ne le v ponovni postavitvi avtentičnega spomenika ob cerkvi v Logu, ampak še posebej v razumljenem poslanstvu, ki ga je ta projekt imanentno vseboval že v sami začetni zamisli in pobudi.

Pomen obnove je najprimerneje izpovedal prav minister za obrambo Republike Slovenije Roman Jakič, ki je v svojem govoru poudaril, da je odkritje obnovljenega spomenika madžarskemu junaku pomembno za prijateljstvo med Slovenijo in Madžarsko, za prijateljstvo med dvema sosednjima državama. Ob tem je poudaril, da so svojo iskreno željo po tem, da se spomeniku po dolgem času vrne prvotno obliko in s tem dostojanstvo človeku, ki mu je posvečen, pripeljali do uresničitve z velikim osebnim prizadevanjem, prostovoljnim delom in tudi prodornostjo.

»Vaš uspeh je dokaz, da lahko tudi ideje, ki zrastejo v lokalnem okolju, z dobro voljo in samoiniciativnostjo posameznikov ter seveda ob podpori lokalnih oblasti prerastejo v velike zgodbe. Odgrnili ste tančico z dela že skoraj pozabljene zgodovine, obnovili našo kulturno dediščino in predvsem vrnili zasluženo čast hrabremu junaku. Prek tega projekta so se spletle tudi nove vezi med tukajšnjo lokalno skupnostjo, veleposlaništvom Madžarske v Republiki Sloveniji ter madžarskimi kulturnimi ustanovami, kar je še utrdilo in oplemenitilo prijateljstvo med našima državama,« je še dejal minister Jakič. Dodal je še, da ta dogodek dokazuje, da smo Slovenci ljudje konkretnih dejanj in da smo narod, ki ceni junaško srce, ter da je Vipavska dolina slovenskemu narodu dala svoje junake, zdaj pa nam je vsem skupaj pokazala, da zna ceniti tudi junake drugih narodov ter spoštovati njihov spomin. Vsi, ki so si prizadevali za obnovitev spomenika, so pokazali, da so lahko dragocena podpora slovenski diplomaciji.

Minister za obrambo Madžarske Csaba Hende je v svojem govoru dejal, da je ponosen, da imajo Madžari takšne sosede, ki so po 200 letih izkazali čast njihovemu junaku. Poudaril je da je obnova spomenika Pála Rostása predvsem zasluga ljudi v Budanjah, kar zelo cenijo in spoštujejo. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so pripomogli, da ima Pál Rostás ponovno svoje obeležje, ki so mu ga postavili že njegovi soborci.

O poteku prizadevanj za obnovo spomenika je spregovoril Jožko Člekovič v imenu študijskega krožka Ustavimo korak pri Ljudski univerzi Ajdovščina. Povedal je: »Že v začetku obnove smo navezali kontakte z Madžarskim veleposlaništvom in mnogimi institucijami na Madžarskem. Spočetka je bilo nezaupanje, ko pa je stal obnovljen steber, se je nezaupanje izgubilo, saj je Krajevna skupnost Budanje lani v novembru podpisala tripartitno pogodbo za financiranje izdelave kipa s Kulturnim društvom Jozsef Attila iz Ljubljane in Kulturnim skladom Budakeszi iz Madžarske. K financiranju je pristopilo tudi madžarsko Ministrstvo za obrambo.«

O samih restavratorskih delih je povedal, da se je na osnovi ostankov kipa, najprej napravilo odlitke, jih postavilo na ustrezno konstrukcijo in pričelo modelirati skulpturo. Ob tem so bile uporabljene stare fotografije, načrti, pa fotografski material iz muzejev. Ko je bila izdelava skulpture zaključena, je sledila izdelava kalupa in odlivanje kipa. Odlitek je bilo potrebno še strokovno obdelati, zaščititi in postaviti na podstavek.

Vsa ta dela so potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice in vodstvom restavratorja Antona Naglosta s sodelavci. Naglost je Vipavec in je delo opravil strokovno, s srcem in dušo. Obenem pa je tudi slikar in na platno je narisal obnovljeni kip. V znak hvaležnosti smo sliko junaka podarili Jožku Člekoviču za povezovalno vlogo, ki je imel v projektu in s hvaležnostjo za opravljeno delo.

Tako v Logu pri Vipavi ponovno stoji spomenik junaku, ki se je (kot piše na podstavku spomenika), boril prav tako hrabro kot špartanski kralj Leonidas, kateremu je bil v Milanu postavljen spomenik. V Milanu je bil takrat sedež 5. regimenta, kateremu je pripadal tudi Rostas. Na to pa smo lahko ponosni ne le člani krožka Ustavimo korak, ampak tudi vsi tisti, ki so skupaj z nami sodelovali pri obnovitvi spomenika in s tem tudi velikih zgodovinskih dogodkov in nanj vezanih vrednot – hrabrost, zvestoba, domoljubje …

Tem vrednotam dodajamo nove razsežnosti – mir, sodelovanje, povezovanje, prijateljstvo, sožitje med ljudmi. Ljubomir Mohorič je v publikaciji, ki je ob tem dogodku izšla, napisal »naj bo spomenik pomnik in učitelj časa ter pomemben svetilnik mladim pri njihovem razumevanju zgodovine in predvsem pri oblikovanju boljše sedanjosti.«

Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri tem pomembnem dogodku, vaša pomoč nam je bila v veliko moralno in siceršnjo oporo, Vipavska dolina pa je ponovno obudila zgodovinski spomin na čase, ko se je tu odvijal trenutek evropske zgodovine.

Člani študijskega krožka Ustavimo korak pri Ljudski univerzi Ajdovščina

Novica je objavljena na portalu MojaObcina.si in na spletni strani Ministrstva za obrambo.

foto Bruno Toič MORS