Usposobljenih 33 novih socialnih oskrbovalk in socialnih oskrbovalcev na domu

V sredo, 8. januarja 2014, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina podelili 33 certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Od leta 2010 smo usposobili že 130 Socialnih oskrbovalk in socialnih oskrbovalcev na domu. Od tega jih se jih je 107 odločilo, da bo opravljalo izpit – Nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki so ga tudi uspešno opravili. S pridobitvijo NPK-ja so si udeleženci pridobili več možnosti za zaposlitev tako pri nas kot tudi v tujini, saj je izpit mednarodno priznan.


Usposabljanje je potekalo od 2. 10. 2012 do 18.12. 2013 pod vodstvom odličnih predavateljev Alenke Naglost in Petra Kompara. Tudi njima gredo velike zasluge, da so udeleženci uspešno naredili izpit. Zahvaljujemo se tudi Zavodu Pristan Vipava, ki je odstopil prostor za opravljene izpita in vsem institucijam, ki so omogočile brezplačno opravljanje prakse s katero so udeleženci dobili  dodatne izkušnje. Nekaterim udeležencem je program financiral Zavod za zaposlovanje s sredstvi  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada.

Vsem socialnim oskrbovalkam in oskrbovalcem iskreno čestitamo!