Državna izpitna komisija potrdila 7 novih zeliščarjev/zeliščark

V preteklem tednu je na Ljudski univerzi Ajdovščina 7 udeležencev usposabljanja za zeliščarje pridobilo certifikat, nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščar/zeliščarka. Ob zaključku usposabljanja, ki je potekalo od jeseni 2013, smo ponosni na to, da so vsi udeleženci, ki so pristopili k preverjanju in potrjevanju znanja, tudi pridobili javnoveljavno listino - certifikat NPK ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA. Zahvala gre vsem, ki so vložili precej truda, najprej udeležencem samim, seveda pa tudi učiteljem in ostalim sodelavcem. Vsem iskreno čestitamo.

Ljudska univerza Ajdovščina je ena izmed le štirih izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) zeliščar/zeliščarka v Sloveniji. Ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev NPK opravljajo komisije za posamezno poklicno kvalifikacijo, ki jo oblikuje in imenuje Državni izpitni center. Pomembno je, da posameznik dokaže svoje znanje, ki ga je pridobil na različne načine. V osebni mapi se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje, usposobljenost za delo pa je enakovredno spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu. Za posameznika pomeni možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja s prejšnjih delovnih mest.

 

 

Usposabljanje za NPK Zeliščar/zeliščarka je potekalo skladno s poklicnim standardom in katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Obsegalo je praktično in teoretično delo iz področja pridelave, nabiranja zelišč, predelave v tradicionalne izdelke, izmenjave izkušenj s praktiki, pa še kaj …. Doslej je nacionalno poklicno kvalifikacijo na Ljudski univerzi Ajdovščina pridobilo skupaj 19 zeliščarjev/zeliščark, ki imajo zanimive želje in načrte glede pridelave različnih vrst zelišč na domačih poljih in predelave v tradicionalne izdelke. Možnosti so široke, saj po besedah članov komisije Slovenija večino zelišč še vedno uvaža. Namen usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije je prav to, da bo posameznikom nudila nove možnosti širjenja dejavnosti. Med usposabljanjem so se med udeleženci stkale nove vezi in verjamemo, da bo povezovanje obrodilo koristne sadove na področju pridelave in predelave zelišč v našem okolju.

 

Ljudska univerza Ajdovščina v sodelovanju z Republiškim izpitnim centrom izvaja postopke za pridobitev javno veljavne listine NPK tudi na različnih drugih poklicnih področjih (npr. socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu). Vabimo vas, da si ponudbo ogledate na

http://www.lu-ajdovscina.si/npk/.