Zlata ptica odpira vrata

Waldorfski vrtec Zlata ptica v Tedna vseživljenjskega učenja odpira VRATA IGRI, ROČNIM SPRETNOSTIM IN USTVARJALNOSTI.

Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo

v  p e t e k, 16. m a j a, o b  17. u r i  v  v r t c u  Z l a t a  p t i c a.

Otrokova individualnost se mora izraziti in prav je, da se izrazi skozi umetniško ustvarjanje.
Kako za to skrbimo v waldorfskem vrtcu?
Otroci:
- ustvarjali boste v prosti igri,
- slikali na papir z voščenimi bloki,
- v roki boste gnetli vosek in iz njega izdelali figurico,
- oblikovali boste volno vseh barv.

Na koncu vas čaka še lutkovna pravljica "Mamka Bršljanka",
ki ima dve skrivnostni rožici. Deklici, ki sta srečali Mamko Bršljanko,
sta se naučili modrosti za vse življenje. Povedala vam bo,
kakšno moč ima obljuba in želja, da bi bil do drugih dober, prijazen, potrpežljiv.

Na koncu sledi posladek.

Lahko pa tudi samo pokramljate z vzgojiteljicama, dobite zamisel za kakšno drugačno igračo, srečate se z drugimi starši ...

Več informacij: Darja Brecelj Ipavec (031 578 358 ali  darja.brecelj@gmail.com)