Triki v Wordu

Word pozna vrsto uporabnih orodij, katerih velika večina njegovih uporabnikov ne uporablja.

Šele potem, ko spoznajo kopico novih zmožnosti, ugotovijo, koliko časa so po nepotrebnem porabili za opravila, ki jih je moč poenostaviti in avtomatizirati. Naredite korak naprej in se še izpopolnite v poznavanju tega najbolj razširjenega programa za pisanje in urejanje besedil.

Dobimo se na računalniški delavnici v petek, 27. junija ob 14.30 na Ljudski univerzi Ajdovščina.