Novim bolničarkam/negovalkam in bolničarju/negovalcu smo zaželeli veliko uspeha na nadaljnji poklicni poti

V ponedeljek, 23. junija 2014, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina podelili javnoveljavna spričevala udeležencem programa Bolničar/negovalec SPI, ki so v preteklih tednih uspešno opravili zadnje obveznosti po programu in zaključne izpite.

V programu so poučevali predavatelji splošnih predmetov in strokovnih modulov, ki so se trudili udeležencem podati svoja bogata strokovna in praktična znanja. Vsem hvala. Zahvaljujemo se tudi Zavodu Pristan Vipava, ki je omogočil izvedbo storitve z zagovorom v svojih prostorih in vsem drugim institucijam, ki so udeležencem že med izobraževanjem omogočile opravljanje prakse s katero so dobili  dodatne delovne izkušnje.

Udeleženci so v knjigo vtisov napisali: »Zahvaljujemo se vsem organizatorjem, profesorjem in izpitni komisiji, ki so nas bodrili skozi vse šolsko leto in nam predajali znanja, katera nam bodo služila skozi vse življenje. Imeli smo se lepo!«

Vsem bolničarkam/negovalkam in bolničarju/negovalcu iskreno čestitamo!