Program Družabnik/dužabnica za starejše osebe v teku

Na Ljudski univerzi Ajdovščina letos prvič izvajamo 300-urni program usposabljanaja za družabnika za starejše osebe.

ccc