OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

HITRO, BREZPLAČNO, VPIS CELO LETO

Izobraževanje na devetletni osnovni šoli za odrasle je namenjeno vsem tistim, ki niso uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja, so pa izpolnili osnovnošolsko obveznost. Udeležba v osnovni šoli je za kandidate brezplačna, sofinancira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše:

  • vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja,
  • vsak, ki je končal vsaj 4. razred osemletke ali 5. razred devetletke,
  • odrasli stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti,
  • odrasli, ki so oblikovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali in
  • odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda. Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.
  •  

Vpis poteka celo leto. S podpisom pogodbe kandidati pridobijo enoletni status udeleženca izobraževanja odraslih. Program devetletne osnovne šole za odrasle je pripravljen tako, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Učbenike, ki so enaki kot v redni osnovni šoli, si udeleženci lahko sposodijo na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Po zaključku programa Osnovna šola za odrasle se lahko kandidati vpišejo v različne srednješolske programe ali Nacionalne poklicne kvalifikacije

Kontakt:

Helena Furlan, 05 366 47 53, 366 47 50 ali .