GREEN EDUCATION- BACK TO NATURE

Ljudska univerza Ajdovščina je v obdobju od leta 2013 do 2015 sodelovala pri izvajanju projekta Green Education – Back to the nature, v sklopu razpisa VŽU 2013, sektorski program Grundtvig, akcija Učna partnerstva. V projekt so bili vključeni partnerji s Poljske, Turčije, Italije, Velike Britanije in Španije. Slovenija je v partnerstvu sodelovala kot koordinatorica projekta.

Izhodišča projekta:

  • Biodiverziteta, zemlja,
  • Zdrav življenjski slog,
  • Obnovljive energije,
  • Klimatske spremembe.

Glavni cilji:

  • Izobraževanje o okolju naj bi postalo dostopno vsakomur;
  • Vključitev okoljske perspektive v programe, v katere so vključene ranljive ciljne skupine, predvsem starejši odrasli in osebe s posebnimi potrebami;
  • Razviti in izkoristiti terapevtski pomen učenja o skrbi za okolje;
  • Izmenjava izkušen, dobrih praks in razširitev izobraževalne ponudbe na področju varstva okolja. 

 

Zaključno projektno srečanje bo potekalo v četrtek, 4. junija in petek, 5. junija 2015 v Ajdovščini. Namen zaključnega srečanja je pregled doseženih rezultatov, predstavitev e-knjige Green education- Back to the nature, v kateri bodo predstavljeni primeri dobre prakse.