SREČNA NAGRAJENKA NAGRADNEGA ŽREBANJA JE ...

V okviru PARADE UČENJA, ki je potekala 22. 5. 2015, v Ajdovščini je na stojnici organizatorja - Ljudske univerze Ajdovščina potekalo nagradno anketiranje »Udeležba odraslih v izobraževanju«.

Anketo je pripravila svetovalka za kakovost, ob sodelovanju Komisije za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina. Zanimalo nas je, kje občani in drugi obiskovalci dogodka spremljajo ponudbo programov Ljudske univerze Ajdovščina, katera izobraževanja jih zanimajo itd.

Veseli smo, ker se je odzvalo večje število oseb. Srečni dobitnici nagrade, ga. TJAŠI GULJE, Vrtovin 30A, Črniče, ki sta jo izžrebali direktorica Eva Mermolja in predavateljica Lidija Česnik, želimo veliko uporabnih znanj na delavnici Nevro lingvističnega programiranja.