Na Osnovni šoli Črni Vrh se zavedajo pomena znanja angleščine

V letošnjem šolskem letu 2014/2015 se je že tretje leto zapored izvajal tečaj angleščine na OŠ Črni Vrh v organizaciji Ljudske univerze Ajdovščina. Veseli smo lahko, da se starši zavedajo pomena znanja angleščine in tujih jezikov nasploh in da tako številčno vpisujejo otroke na tečaj angleščine. Seveda pa je pomembno tudi samo sodelovanje s šolo in ravnateljico, ki je glavna promotorka tečaja angleščine, saj je omenjeni tečaj staršem predstavila kot priložnost, da se njihov otrok uči angleščine ne le pri rednem pouku, ampak tudi izven pouka.

Tečaj je letos potekal v petih skupinah, od 1. do 5. razreda. Vsaka skupina je štela okrog deset učencev. Tečaja so se udeležili vsi prvošolci, česar smo bili še posebej veseli. V vseh skupinah je tečaj potekal enkrat tedensko po eno šolsko uro in sicer ob četrtkih po pouku. Začeli smo s 1. razredom ob 11. uri in nadaljevali z ostalimi skupinami vse do 15.20. Petošolci so se tečaja letos udeležili že tretje leto zapored in so resnično že pravi mali govorci, ki ne le da že veliko znajo, ampak imajo angleščino tudi zelo radi in se bodo z navdušenjem udeležili tečaja tudi naslednje šolsko leto.
Kot že omenjeno je tečaj angleščine edinstvena priložnost, da se otrok z angleščino srečuje tudi v drugačni obliki, ne le kot del pouka. Tečajna oblika angleščine je drugačna, zanimivejša in predvsem bolj aktivna. Aktiven tečaj pomeni, da imajo otroci priložnost, da se naučijo jezika skozi igro. Za to pri običajnem pouku angleščine večinoma ni časa, saj je učitelj primoran slediti zastavljenemu načrtu in ciljem. Na tečaju je čas za vse tisto, za kar ga pri pouku zmanjka. Veliko se igramo različne igre, pojemo angleške pesmice, beremo angleške knjige, gledamo poučne in zabavne videe in tudi krajše risanke v angleščini. Obenem pa se v prvih štirih razredih uporablja tudi delovni zvezek z otroku prijaznimi vajami. Otroci vedo, da je tečaj angleščine po eni strani ura sprostitve in zabave, po drugi pa tudi resna stvar, pri kateri se marsičesa naučijo.
Na OŠ Črni Vrh je tečaj angleščine postal že »tradicija«, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem letu. Naj bo OŠ Črni Vrh v zgled tudi ostalim osnovnim šolam, da bi se odločile otrokom ponuditi nekaj več.


Tamara Krušič