MOJA KARIERA - MOJA IZBIRA

Na voljo še nekaj prostih mest! Pridružite se nam, v torek, 13. oktobra 2015, ob 8. uri v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina.

Moja kariera - moja izbira

 

 

BREZPLAČEN program za mlade od 18. do 29. leta starosti. 

Glavni namen programa je spodbuditi mlade, da dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe, s katerimi se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela. V programu bodo mladi razvijali tudi komunikacijske veščine za  uspešno samopredstavitev in komuniciranje v medkulturnem poslovnem okolju.  V programu bo vsak udeleženec imel tudi 5 ur osebnega in kariernega coachinga.


PROGRAM:
Obsega 45 ur skupinskega dela in 5 ur individualnega dela z udeleženci. Zasnovan je modularno in vključuje 3 module:

l. MODUL: VODENJE KARIERE (15 UR)

 • proces učenja veščin načrtovanja in odločanja
 • prepoznavanje in zavedanje priložnosti iz okolja
 • učenje prehajanja iz ene stopnje izobraževanja v drugo, na trg dela, prilagajanja spremenjenim razmeram
 • zavedanje in prepoznavanje lastnih vrednot, stališč, kompetenc, lastnosti, močnih in šibkih plati
 • prepoznavanje interesov in želja ter določanje ciljev


ll.  MODUL: KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE (30 UR)

 • oblikovanje strategije samopromocije
 • izdelava portfolija
 • kako se predstavim, da poudarim svoje prednosti in kako me vidijo drugi
 • komuniciranje v medkulturnem poslovnem okolju (poslovna komunikacija v angleškem jeziku, značilnosti poslovanja z drugimi kulturami)
 • sodobne komunikacijske povezave


III. MODUL: OSEBNI IN KARIERNI COACHING ZA MLADE (5 UR NA UDELEŽENCA)

 • individualni coaching
 • postavljanje individualnih kariernih ciljev
 • svetovanje pri pripravi osebnega Kariernega načrta

 

Izvedba:    
Program bo potekal od oktobra dalje, skupinsko 2-krat tedensko po 3 ure, skupaj 45 ur ter 5 ur individualnega coachinga na posameznega udeleženca.


Ciljna skupina: Mladi od 18. do 29. leta


Program je za udeležence brezplačen, sofinancira ga Občina Ajdovščina.
 

Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali na .