SVETOVANJE ZA ODRASLE 2015

Iščete brezplačno svetovanje in informacije o nadaljnjem izobraževanju?
Vas zanimajo možnosti za širjenje vaših zaposlitvenih priložnosti?
Želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali drugo javno veljavno listino, pa ne veste, kje in kako?

Ljudska univerza Ajdovščina je v aprilu 2015 uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015, ki ga je objavila Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pridobila sredstva za izvajanje brezplačnega svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih.

Namen javnega razpisa: je sofinanciranje svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenja.

 

Zato vam na Ljudski univerzi Ajdovščina nudimo:

 

  • vpogled v lastna - formalno in neformalno pridobljena znanja,
  • informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja in možnostih za širjenje zaposlitvenih priložnosti,
  • osebno svetovanje in načrt za nadaljnje izobraževanje.

 

Več o projektu si lahko preberete tukaj

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Razvojna prioriteta je Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Prednostna usmeritev pa Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Programska osnova je opredeljena v Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih.

 

Informacije in prijave na 05 366 47 50 ali na .