Sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina Nataša Mohorčič dobitnica Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2015

nataša majhna

Na pobudo Andragoškega centra Slovenije (ACS) so bila leta 1997 v okviru tedanjega Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

Konec decembra 2015 smo izvedeli, da je komisija ACS v kategoriji posameznikov med večjim številom vlog soglasno izbrala dve osebi, ki bosta prejeli Priznanje zaradi posebnih dosežkov na področju vseživljenjskega učenja. Ena od njiju je gospa Nataša Mohorčič, sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina, ki jo bodo predstavili in ji podelili Priznanje na naslednjem nacionalnem odprtju TVU, maja 2016.

 

 

Gospo Natašo Mohorčič iz Lož smo na Ljudski univerzi Ajdovščina spoznali v aprilu 2013. Že takrat smo prepoznali njena pestra znanja, spretnosti iz različnih področij od šivanja, risanja do čebelarstva, zeliščarstva, njeno ljubezen do živali in skrbi za zdravje, naravo.  Njena življenjska zgodba je dokaz, da je oseba, ki ima željo po vseživljenjskem učenju in zna vztrajati tudi, ko naleti na ovire, da je odprta za to, da znanje nesebično deli naprej. Zato smo jo povabili k sodelovanju v študijskem krožku Sivka, ki je začel delovati v jeseni 2013 in v šolskem letu 2015/16 uspešno že tretje leto deluje v Podragi. Že po prvih srečanjih v krožku smo začutili, da se bo njen prispevek k bogatitvi znanja drugih samo še širil, saj je radovedna, udeležence spodbuja k obravnavi raznolikih vsebin z različnimi metodami (predavanje, delavnice, ekskurzije, razstave …), motivira jih za odgovoren odnos do narave, živali in trajnostnega razvoja. Krožek na različnih dejavnostih združuje osebe iz širšega okolja, od Lokavca, Branika, Vogrskega do Ajdovščine, Budanj, Podrage, Cola, Lož, Podnanosa. S študijskim krožkom, ki je za udeležence brezplačen, postaja učenje še bolj dostopno vsem in še bolj prepoznavno tudi v širši okolici, saj so vidni tako rezultati dela gospe Nataše Mohorčič kot uspehi in rezultati članov študijskega krožka. Udeleženci so nam povedali, da zna prisluhniti njihovim potrebam in željam po znanju.

Prepričani smo, da je gospa Nataša Mohorčič v svojem življenju naredila veliko za obogatitev lastnega znanja na večjem številu raznolikih področij. Ob nenehnem lastnem izpopolnjevanju pa veliko prispeva, tudi prostovoljno, k prebujanju motivacije za učenje in znanju drugih, ne samo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina, temveč tudi z drugimi ustanovami. V različne dogodke, ki jih izvaja oz. organizira, vključuje različne ciljne skupine, od predšolskih in šolskih otrok do odraslih ter starejših odraslih.

Ob vsem tem je Nataša Mohorčič ostala predana in skromna in nadaljuje svoje sodelovanje z Ljudsko univerzo Ajdovščina, kot vodja študijskega krožka "Sivka". Za Priznanje, ki ga bo prejela v maju 2016, ji kolektiv Ljudske univerze Ajdovščina iskreno čestita. 

Na ACS so v obdobju 1997–2014 podelili že 198 priznanj. V letu 2011 je bila dobitnica priznanja tudi Ljudska univerza Ajdovščina. Vsi dobitniki iz preteklih let so s sliko in besedo predstavljeni na:

http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/

Oglejte si njihove zgodbe in naj vas spodbudijo, da bo ena od vaših novoletnih zaobljub:

»V letu 2016 se bom odločil za novo izobraževanje oz. nadaljeval tisto, ki sem ga opustil že pred časom. Odločil se bom za učenje, za znanje, spretnosti in izkušnje, ki mi bodo dali nove možnosti in rad jih bom delil tudi z drugimi.«