Socialni oskrbovalec na domu (NPK)

Vabljeni vsi, ki želite pridobiti NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/ SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU, da se najkasneje do sredine novembra 2016 prijavite na 05 366 47 50 ali info@lu-ajdovscina.si. Predviden postopek certificiranja bo konec novembra … začetek decembra.

npk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program obsega teoretični del (52 ur) in praktični del (52 ur).
Program za brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ brezplačen. Sofinacira ga MIZŠ in ZRSZ znotraj aktivnossti "ZMOREM, KER ZNAM."

Na predstavitev in v program ste vabljeni tudi samoplačniki, ki vam nudimo ugodne plačilne pogoje.

Vsebinski sklopi:  

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže.
 • Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
 • Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe.
 • Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje.
 • Komuniciranje z uporabnikom.
 • Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje.
 • Izvajanje osebne oskrbe uporabnika.
 • Izvajanje gospodinjske pomoči.
 • Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

Udeleženci se lahko po uspešno zaključenem programu vključijo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK.​ V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.
 
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785 ali na